Avfall

Info angående avfallshantering och toatanktömning.

Sopor

Hushållssopor  slängs i gröna soptunnor vid toa.
Matavfall läggs i papperspåsar som finns på toa och läggs i brun soptunna.
Glasflaskor/burkar och metallburkar läggs i respektive återvinningsbehållare.
Burkarna kläms ihop.

Övrigt avfall

Pappersförpackningar, plastförpackningar och övrigt avfall som inte är hushållssopor tar var och en med sig och lämnar till sin återvinningsstation.

Miljöavfall

Miljöavfall som färgburkar, penslar, olja, glykol m.m. får inte lämnas kvar på varvet utan var och en tar med detta till sin miljö-/återvinningsstation.

Toatömning

Toatömning sker vid bryggan vid hamnplan efter överenskommelse med varvet på telefon 0303-772002

Mail: info@askerobrygga.se

© Copyright Askerö Brygga